Concluzii generale – Audiere publica – „Clasa Zero”

Grupul de iniţiativăLobbyTransilvania, alături de MENSA România, Colegiul Mediatorilor din Regiunea de Nord-Vest și Fundația Părinți Clujeni, au organizat o audiere publică pe tema înfiinţării, implementării şi funcţionării clasei pregătitoare, vineri, 24 februarie 2012, ora 13:00, în Sala de Conferințe a Stadionului Cluj-Arena, din Cluj-Napoca. Audierea publică a fost unul dintre evenimentele ce fac parte dintr-un ciclu de consultări publice pe subiectul „Implementarea clasei pregătitoare în sistemul românesc de învăţământ”.

Comisia de experți independenți este formată din: Prof. Univ. Dr. Daniel David – în calitate de Președinte al Comisiei – profesor “Aaron T. Beck” de psihologie clinică şi psihoterapie (ştiinţe cognitive clinice) la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, şeful Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Prof. Simona Baciu – Fondator Școala Internațională Cluj, Dr. Florian Răzvan – Consilier Ministrul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului – dec 2009 – aprilie 2011, Conf. Univ. Dr. Călin Lazăr – Director Medical Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca , Prof. Anca Hodorogea – Inspector General al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Prof. Dorina Kudor – Director Casa Corpului Didactic, Andra Micle – Consilier Cabinetul Prefectului, Ioana Râmniceanu Torsin – Inspector superior în cadrul Direcției Comunicare Relații Publice, Turism, Biroul Învățământ, Cultură, Culte, Sport, Societate Civilă – Primăria Cluj-Napoca, Toadere Ioana – membru al comisiei de experți în calitate de reprezentant al comisiei de inițiere Lobby Transilvania.

La discuţii au participat și și-au adus aportul părinţi, profesori, educatori, directori de şcoli şi grădiniţe, ONG-uri, parlamentari, psihologi, medici, candidați pentru funcția de primar al Clujului şi reprezentanţi ai administraţiei locale.

Organizatorii audierii şi-au propus să ofere soluţii la o serie de întrebări la care încă nu s-au găsit răspunsuri. Opiniile enunţate sunt incluse în prezentul raport ce va fi trimis Ministerului Educaţiei şi celor ce au atribuţii de decizie în domeniu. Scopul audierii publice a fost formularea unor concluzii legate de problemele supuse atenției în cadrul motivației elaborate de comisia de inițiere.

Din cele 75 depoziții scrise, din care 4 colective, semnate de 160 persoane au fost susținute verbal un număr de 21 depoziții.

Din depozițiile primite și cele susținute verbal reiese că ceea ce deranjează marea majoritate a depozanților nu este obligativitatea acestei clase, ci faptul că activitatea se va desfășura preponderent în școală, nu în grădiniță. Din cauza lipsei de transparenta și dialog social al decidenților, există neîncredere și scepticism în ce privește asigurarea bazei materiale adecvate. Se impune realizarea de analize temeinice – și publice – cu privire la resursele umane și materiale disponibile și la fondurile ce pot fi alocate în vederea implementării cu succes a clasei pregătitoare.

Părerea generală a deponenților despre implementarea clasei pregătitoare este că se face în grabă, fără pregătire adecvată aplicării unor norme și instituții noi. Se impune un dialog social mai bun cu toate părțile implicate, atât între organele statului care urmează a implementa clasa pregătitoare sau care au atribuții în acest domeniu, cât și între acestea și societatea civilă, pentru a elimina toate aceste necunoscute legate de implementarea clasei pregătitoare.

Încurajarea dialogului între instituţiile de învăţământ preuniversitar şi cele de învăţământ universitar pentru o abordare coerentă a problemelor de pregătire a tinerilor în şi pentru societatea cunoaşterii.

Promovarea în mediul local de afaceri a oportunităţii şi necesităţii sprijinirii educaţiei, drept cea mai bună investiţie pe termen mediu şi lung.

Îmbunătăţirea comunicării, a circulaţiei informaţiei între şi printre actorii comunităţii educative clujene prin constituirea şi gestionarea unui e-group educaţional municipal.

Dezvoltarea unor mecanisme de management între şcoală, părinţi, elevi şi reprezentanţii comunităţii, performant şi transparent, care să se centreze pe valorificarea potenţialului fiecărui elev într-un mediu prietenos.

Pentru a creşte eficienţa şi efectele clasei pregătitoare, atât în plan cognitiv, cât şi socio-emoţional, instituţia de învăţământ trebuie să ofere:

  • o programă academică cu obiective clar explicitate, programă construită pe domenii de dezvoltare,
  • un accent deosebit în programa clasei pregătitoare pe dezvoltarea socio-emoţională,
  • o bună dotare materială, sub forma resurselor didactice de genul jucării educaţionale, mulaje, softuri educaţional.

Pentru funcţionarea optimă a clasei pregătitoare este, în primul rând, necesară o programă clară, bine explicitată, axată inițial pe dezvoltarea socio-emoţională a copiilor, şi abia apoi pe dezvoltarea cognitivă şi, nu în ultimul rând, o bună dotare materială pentru a facilita asimilarea intuitivă a cunoştinţelor şi a facilita tranziţia dinspre grădiniţă spre şcoală, promovând atracţia elevilor pentru învăţare. Atingerea obiectivelor clasei pregătitoare poate fi facilitată de o strânsă colaborare între autorităţile competente, specialiştii din domeniile relevante (ex. psihologi, psihopedagogi etc.) şi alte grupuri relevante ale societăţii civile (ex. grupurile de părinţi).

Pentru asigurarea unei resurse umane care să contribuie la realizarea obiectivelor clasei pregătitoare şi să sporească eficienţa acestor programe, instituţia de învăţământ trebuie să ofere:

  • cadre didactice cu studii superioare în educaţie preşcolară;

  • personal care asistă cadrul didactic, cu studii medii şi modul de specializare în dezvoltarea copilului;

  • pregătire şi evaluare continuă a cadrelor didactice;

  • un cadru didactic şi un asistent la o grupă de maxim 20 de elevi;

  • un cadru facilitant pentru implicarea părinţilor în educaţia timpurie a copiilor.

Studiile ştiinţifice din alte ţări arată că o resursă umană de calitate, bine pregătită, specializată aduce un plus important de eficienţă programelor de educaţie timpurie, cu impact direct asupra performanţelor elevilor. Pe lângă cadrele didactice, implicarea părinţilor în pregătirea pentru şcolarizare şi promovarea unei atitudini pozitive faţă de şcoală şi învăţare este absolut necesară. Instituţiile de învăţământ şi autorităţile competente în domeniu trebuie să ia masurile necesare pentru a atinge aceste deziderate, care şi-au dovedit eficienţa în alte ţări.

Membri comisiei de experți au analizat în sesiuni ulterioare de lucru toate depozițiile scrise și verbale care se regăsesc și pe blogul evenimentului iar concluziile acestora extrase din depozițiile scrise și verbale ale participanților se regăsesc în RAPORT SINTEZA AL AUDIERII PUBLICE – „CLASA ZERO”.

Reclame

Posted on martie 5, 2012, in Audieri Publice, Clasa Zero and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Lasă un comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: